top of page

اگر مایلید یکی از معلم‌های درسون باشید، فرم زیر را پر کنید و برای ما بفرستید. ما بررسی می‌کنیم و در صورت نیاز به رشته‌ی شما با شما تماس می‌گیریم.

گروه سنی شاگرد (می‌توانید هر چند گزینه را انتخاب کنید)

از تماس شما با درسون و ابراز علاقه‌تان برای همکاری به عنوان معلم متشکریم. فرم شما ثبت شد و هر زمان در زمینه‌ی تدریس شما نیاز به معلم باشد، اطلاعات شما بررسی شده و چنانچه شما شرایط اولیه‌ی درسون را داشته باشید، برای مرحله‌ی بعد با شما تماس خواهیم گرفت. از این که به دلیل تعداد زیاد متقاضی، قادر به پاسخگویی به همه‌ی علاقه‌مندان به تدریس نیستیم پوزش می‌خواهیم.

bottom of page